Biogenin ”SMA Community Update”

Lääkeyritys Biogen lähetti pyynnöstä SMA Finlandille katsauksen nusinerseenin korvattavuudesta Euroopassa.

Katsaus PDF-muodossa >>