SMA Finland ry:n kannanotto koronarokotusjärjestyksestä

Jakelu: kansallinen rokotusasiantuntijatyöryhmä (KRAR), THL, STM, neurologit ja asiantuntijat. Tiedoksi: Lihastautiliitto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut 5.2.21 priorisointilistan, jonka perusteella koronarokotusjärjestys määräytyy.

SMA Finland ry on huolestunut, koska SMA-sairaus eivätkä muutkaan lihassairaudet näytä selkeästi kuuluvan THL:n määrittelemiin prioriteettiryhmiin.

THL:n laatiman priorisointilistan ryhmään 2 tulisi lisätä maininta hengitystä haittaavista neuromuskulaarisairauksista. Nykymuodossaan pääryhmässä 2 on alaryhmänä mainittu seuraava: Aivohalvaus tai muu hengitystä haittaava neurologinen sairaus. Ryhmään kuuluvat muun muassa aivohalvauspotilaat, hengityshalvauspotilaat, Parkinsonin tauti, MS-tauti (pesäkekovettumatauti) sekä CP-oireyhtymä ja hengitystä haittaavat muut halvausoireyhtymät

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/vakavalle-koronavirustaudille-alttiiden-rokotusjarjestys

SMA Finland ry katsoo, että neuromuskulaarisairauden johdosta heikentynyt hengitys- ja yskimiskyky olisi syytä lisätä THL:n prioriteettiryhmien kriteereihin.  Ilman tätä lisäystä on pelko, että tietokoneajoina tehdyt rokotuskutsut voivat jättää SMA-aikuispotilaat riskiryhmärokotusten ulkopuolelle. 

Lapsille ei valitettavasti ole rokotetta, mutta SMA Finland ry katsoo, että SMA-lasten omaishoitajat, perheenjäsenet ja avustajat olisi myös syytä rokottaa aikaisessa vaiheessa. 

SMA Finland ry:n hallitus