You are currently viewing SMA Finland vaikuttaa

SMA Finland vaikuttaa

SMA Finlandin hallituksen edustaja on viime viikolla keskustellut kansanedustajien Mia Laiho, Sanna Antikainen, Veronica Rehn-Kivi ja Merja Kyllönen kanssa. Keskustelun aiheina oli SMA:n hoitotilanne Suomessa, lääkehoidon ulkopuolella olevat potilaat (SMA3 ja aikuiset), Palkon työn alla oleva uusi nusinerseenisuositus, tulevat lääkehoidot ja vastasyntyneiden SMA-seulonta. Kansanedustajat olivat kiinnostuneita aiheista ja sanoivat olevansa asiassa aktiivisia. SMA Finland toimitti kansanedustajille taustatietoa asiaan liittyen.