You are currently viewing Palko on julkaissut päivitetyn nusinerseeni-suosituksen

Palko on julkaissut päivitetyn nusinerseeni-suosituksen

Palveluvalikoimaneuvosti (Palko) on julkaissut 9.2. uuden suosituksen koskien SMA-lääke nusinerseenia (tuotenimi: Spinraza).

Lue Palkon tiedote aiheesta

Päivitetyn suosituksen mukaan nusinerseeni kuuluu edelleen julkiseen palveluvalikoimaan uusien diagnosoitujen SMA1- tai SMA2-potilaiden hoidossa, kun potilaalla on kliinisesti ja geneettisesti todettu SMA1- tai SMA2-tauti, eikä hän ole pysyvän hengitystuen tarpeessa eikä ole muuta lääketieteellistä estettä hoidon toteuttamiselle.
Laajennuksena aiempaan suositus kattaa nyt myös ne alle 18-vuotiaat SMA3-potilaat, joiden oireet ovat alkaneet lapsuusiässä, joilla tauti on varmistettu geenitutkimuksella ja joilla taudin kulku on nopeasti etenevä. Hoidon vaikuttavuus tulee arvioida vuoden hoitokokeilun jälkeen.