You are currently viewing SMA Finlandin kirje neurologeille Evrysdiin liittyen

SMA Finlandin kirje neurologeille Evrysdiin liittyen

SMA Finland ry:n hallitus on lähettänyt neurologeille seuraavan kirjeen, jossa kannustetaan neurologeja toimiin SMA-lääke Evrysdin saamiseksi korvattavuuden piiriin ja jo nyt käyttöön tapauskohtaisesti.

Hyvä neurologi,

SMA:n hoitoon on sairaalalääkkeiden Spinraza ja Zolgensma rinnalle tullut markkinoille kotikäyttölääke Evrysdi. Lääkkeiden hintalautakunta Hila käsitteli Evrysdin korvattavuushakemusta pitkään ja lopulta teki hylkäävän päätöksen 5.5.2022.

Evrysdi-lääkkeelle on SMA:n hoidossa huutava tarve. Ensinnäkin suurin osa Suomen SMA-potilaista on edelleen ilman lääkehoitoa, vaikka tutkimustulokset osoittavat, että lääkkeillä taudin eteneminen voidaan pysäyttää [1]. Toisekseen Evrysdi olisi monelle potilaalle helpon annostelutavan takia perustellumpi tai jopa ainoa hoitovaihtoehto. Evrysdin lisääminen SMA:n hoitovaihtoehtoihin parantaisi ratkaisevasti SMA:n hoitoa Suomessa ja täten SMA:ta sairastavien ja heidän läheistensä elämää.

Toivomme sairaaloilta ja SMA-potilaita hoitavilta neurologeilta seuraavaa:

  1. Aktiivisuutta lääkkeen saamiseksi korvattavuuden piiriin tai muuten laajaan käyttöön.
  2. Potilaille joille Spinrazan annostelu ei onnistu, on aloitettava Evrysdi-hoito Hilan käsittelystä riippumatta. Sairaalan ja lääkärien tehtävä on hoitaa potilaita, ja koska Evrysdi on markkinoilla oleva lääke, sairaalan on voitava käyttää sitä näille kipeästi hoitoa tarvitseville potilaille.
  3. Evrysdin kliinisissä tutkimuksissa on lääkkeen teho osoitettu lumekontrolloidussa kokeessa myös aikuisilla [1] [2]. Hoidon tärkein tavoite potilaiden näkökulmasta on taudin etenemisen pysäyttäminen [3]. Hoito ei tule Suomessa käyttöön ilman neurologien – myös aikuispotilaita hoitavien – aktiivisuutta.

Evrysdi on julkisella kansallisella päätöksellä otettu korvattaviksi laajalti koko Euroopassa, mukaan lukien Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Miten Suomen terveydenhuolto voi päätyä siihen, ettei SMA:n hoidossa Evrysdi-lääkettä tarvita?

Kartta Evrysdin korvattavuudesta Euroopassa:  https://smafinland.fi/evrysdi/

Yhteistyöterveisin,

SMA Finland ry

Lassi Murto
Hallituksen puheenjohtaja
Puh 045 136 4698

[1]  https://smafinland.fi/evrysdi/

[2] https://www.gene.com/media/press-releases/14945/2022-03-15/new-data-for-genentechs-evrysdi-risdipla

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28237437/