You are currently viewing Evrysdille uusi hakemus ja SMA Finlandin lausunto

Evrysdille uusi hakemus ja SMA Finlandin lausunto

Lääkeyhtiö Roche on jättänyt lokakuussa 2022 SMA-lääke Evrysdin korvattavuutta koskevan hakemuksen lääkkeiden hintalautakunnalle eli Hilalle. Roche hakee korvattavuutta jo toisen kerran – viime vuonna tehdyn haun oltua tulokseton.

SMA Finland jätti Hilalle Evrysdi-lääkettä koskevan potilasjärjestölausunnon marraskuussa. Potilasjärjestölausunto on Hilan tapa kuulla potilasjärjestöjä ja lääkkeen hoidollisen arvon potilasnäkökulmaa.

SMA Finland toi lausunnossa esiin suun kautta otettavan lääkehoidon yleistä tarvetta kaikilla SMA-potilailla ja etenkin potilasryhmissä, joilla ei vielä ole lainkaan lääkehoitoa ja toisaalta potilaille, joille Spinrazan annostelu on hankalaa tai mahdotonta. Lääkkeen helpompaa annostelutapaa painotettiin lausunnossa muutenkin.

Lausunnossa korostettiin taudin etenemisen pysäyttämisen olevan potilaiden näkökulmasta tärkein tavoite hoidolle, ja sitä että tutkimusten valossa Evrysdi näyttäisi tämän tavoitteen täyttävän kaikilla potilasryhmillä.

Lisäksi tuotiin esille sitä miten pieneltä tuntuvat toimintakyvyn menetykset – tai toisaalta säilymiset – voivat aivan ratkaisevasti vaikuttaa potilaan arkeen, psyykeen ja myös koko perheen toimintoihin ja hyvinvointiin.

Lausunnossa huomautettiin myös Evrysdin laajasta korvattavuudesta koko Euroopassa.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Aiemmin aiheesta:

https://smafinland.fi/2022/05/12/hila-hylkasi-evrysdin-korvattavuuden-sma-finland-ry-kysyy-perusteluita/