You are currently viewing Evrysdille rajoitettu peruskorvattavuus

Evrysdille rajoitettu peruskorvattavuus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on kokouksessaan torstaina 9.3. päättänyt myöntää SMA-lääke Evrysdille (risdiplaami) rajoitetun peruskorvattavuuden. Päätöksessä ilmenee, että kyseessä on ehdollinen korvattavuus ja taloudellinen sopimus. Voimassaolo alkaa 1.5.2023.

HiLan kokouspäätös

Hila on 16.3. viestinyt SMA Finlandin hallitukselle rajoitetusta peruskorvattavuudesta seuraavaa:

Hintalautakunta vahvisti kokouksessaan 9.3.2023 Evrysdi-valmisteelle rajoitetun peruskorvattavuuden. Vahvistettu peruskorvattavuuden rajaus on seuraava:

Monoterapiana kromosomiin 5q liittyvän, kliinisesti ja geneettisesti todetun tyypin 1, tyypin 2 tai tyypin 3 spinaalisen lihasatrofian (SMA) hoitoon 2 kuukauden ikäisille ja sitä vanhemmille potilaille, joilla on yhdestä neljään SMN2-kopiota, seuraavasti:

Risdiplaami-hoito voidaan aloittaa alle 18-vuotiaille

– SMA1- tai SMA2-potilaille, joilla ei ole pysyvän hengitystuen tarvetta, sekä

– SMA3-potilaille, joiden oireet ovat alkaneet lapsuusiässä, ja joilla taudin kulku on nopeasti etenevä.

Risdiplaami-hoito voidaan aloittaa potilaille, jotka ovat aiemmin käyttäneet nusinerseenia, kun nusinerseeni on aloitettu ennen 18 vuoden ikää ja potilaan hoitovaste sille on säilynyt. Risdiplaami-hoito ei ole korvattavaa onasemnogeeniabeparvoveekki-hoidon jälkeen käytettynä.

Hoitovaste on arvioitava vuosittain. Hoidon jatkamisen edellytyksenä on objektiivisesti varmistettu hoitovasteen säilyminen. Jatkohoidon kriteerin täyttyessä hoitoa voidaan jatkaa myös potilaan täyttäessä 18 vuotta.

Päätöksen voimassaoloaika on: 1.5.2023–30.4.2026.

Kansaneläkelaitos (Kela) toimeenpanee hintalautakunnan päätöksen. Kansaneläkelaitos päättää tarkemmin korvaamisen edellytyksistä ja tarvittavista selvityksistä.