You are currently viewing Elokuu on SMA-kuukausi

Elokuu on SMA-kuukausi

Elokuu on kansainvälinen SMA-kuukausi (SMA Awareness Month). Teemakuukauden tavoite on nostaa tietoisuutta SMA:sta.

Tietoisuuden kasvattaminen on avainasemassa, jotta saisimme lääkehoidon kaikille sitä tarvitseville sekä mahdollisemman varhaisen diagnoosin. Tutustu kärkiteemoihimme

Jaamme elokuussa Facebook-sivullamme tarinoita, kuvia ja videoita, jotka kertovat elämästä SMA:n kanssa. Tuomme sisältöön myös terveisiä kansainvälisiltä ystäviltämme SMA Europen kautta.

Voit auttaa meitä vaikuttamistyössämme jakamalla postauksiamme, kertomalla tästä harvinaissairaudesta tuttavillesi tai vaikkapa kirjoittamalla päättäjille tai muille vaikuttajille.

Lämmin kiitos tuestasi!